Normal_walter_vdelsen

Elke leidinggevende weet dat zij of hij simpelweg door in een vergadering aanwezig te zijn, de machtsdynamiek tussen de deelnemers aan dat overleg verandert. Want met jou als ‘eindbaas’ in een vergadering erbij zullen veel mensen - zonder dat dat jouw bedoeling is -  nog meer dan anders afwegen wat ze wel en niet gaan zeggen.

Door Walter van de Elsen

Dat heeft te maken met wat Amy Edmondson, onderzoeker en grondlegger van het onderzoek naar psychologische veiligheid, de enorme zuigkracht van het zwijgen noemt. Daarmee bedoelt ze dat mensen meer geneigd zijn het zekere voor het onzekere te nemen en hun opvattingen en ideeën eerder vóór zich te houden dan die te delen. Omdat er altijd een kans bestaat dat anderen die zullen afwijzen. Dat vinden we niet prettig en al helemaal niet in werksituaties met een hooggeplaatst iemand erbij.

Praktische tips voor meer psychologische veiligheid

Hoe kun je als leidinggevende in vergaderingen een hoog niveau van psychologische veiligheid creëren? Hoe stimuleer je de onbelemmerde uitwisseling van ideeën en ongefilterde feedback? 10 praktische adviezen van Walter van den Elsen, netwerkpartner van KPC Groep.

Op 12 mei verzorgt Walter van den Elsen voor leidinggevenden de training psychologische veiligheid in onderwijsteams. Deze training kan ook op maat verzorgd worden.

Download hier de tips