NOG Jeanne van der Kaa

Normal_jeanne_van_der_kaa_
Jeanne van der Kaa

Biografie

Leraar/mentor middelbaar beroepsonderwijs. Jeanne is in het onderwijs begonnen als zij-instromer. Na haar werkzaamheden bij bureau Jeugdzorg en het behalen van haar HBO opleiding maatschappelijk werker heeft zij haar onderwijsbevoegdheid gehaald en is les gaan geven als lerares burgerschap op het mbo. Jeanne is nu mentor en geeft les aan vluchtelingen uit Eritrea en Syrië.

Passies

Haar passie ligt bij de kwetsbare groepen in het onderwijs. Deze groepen verdienen het om een volwaardige plaats te hebben in de Nederlandse samenleving. Jeanne zet zich ook in voor de werkomstandigheden voor vrouwen vanaf 50 jaar. Zij geeft voorlichting over de overgang en wat dat zoal kan beteken voor de werkende vrouw.

Schrijft over

vluchtelingen op het mbo, vrouwen vanaf 50 jaar in het onderwijs, mbo niveau 1 en niveau 2, burgerschapslessen aan vluchtelingen, kwetsbare jongeren met ernstige gedragsproblemen.

Meer info? Check de Website

NOG Recente columns van Jeanne van der Kaa

Van deze columnist zijn nog geen columns gepubliceerd.