Normal_juliette_maltha_nieuw

Wanneer de schoolprestaties afwijken van de verwachting en er vragen zijn over de capaciteiten van het kind kan er gekozen worden om een intelligentietest te laten doen. Er zijn verschillende intelligentietesten en het hangt af van leeftijd en het doel van het onderzoek. In deze blog gaan we nog verder in op wat een intelligentietest precies is, waarom je deze kan laten doen en waar.

Door Julliete Maltha

Waarom een intelligentietest?

Als ouder kun je tegen verschillende vragen aanlopen wat betreft de ontwikkeling van je kind. Dit kan komen doordat je als ouder het gevoel hebt dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Ook kan op school en thuis verschillend gedrag zichtbaar zijn. Vragen die hieruit kunnen voortkomen:

  • Welke schoolniveau past het beste bij mijn kind?
  • Loopt mijn kind voor of juist achter op leeftijdgenootjes?
  • Waarom lukt het in de ene situatie wel om te laten zien wat mijn kind kan en in de andere niet?

Een intelligentietest kan helpen om deze en veel andere vragen te verhelderen. De uitslag van een intelligentietest geeft namelijk inzicht in wat je kind goed kan en waar extra hulp nodig is.

Intelligentieonderzoek in een Orthopedagogische Praktijk

Maltha studiecoaching is al 37 jaar een Orthopedagogische Praktijk in Bilthoven, Zeist en Utrecht. Hier voeren wij regelmatig intelligentietesten uit aan kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school. Naast een intelligentieonderzoek, doen wij ook onderzoek naar onder andere dyslexie, ADHD, ASS en leerproblemen.

Alle onderzoeken, adviezen en behandelingen worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen en psychologen. Zoals genoemd is een van de onderzoeken die afgenomen kunnen worden een intelligentieonderzoek. Daarover hieronder meer.

Wat meet een intelligentietest?

Er bestaan verschillende intelligentietests. De meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar is de WISC-NL. Tijdens een intelligentietest gaat het er om hoe goed je kind dingen kan begrijpen, de manier van ontdekken, aanpak, oplossingen bedenken, planning, logisch nadenken en het ruimtelijk inzicht. Hiermee wordt in kaart gebracht waar je kind goed in is en waarmee je kind meer moeite heeft. Dit wordt een intelligentieprofiel genoemd en dit kan het presteren op school en gedrag van je kind verklaren.

In het intelligentieprofiel is onder andere het IQ (Intelligentie Quotiënt) opgenomen. Het IQ is een getal en zegt iets over wat je kind kan vergeleken met leeftijdgenoten. Naast het IQ zijn er nog twee andere IQ-getallen die volgen uit een intelligentietest, omdat er twee verschillende soorten intelligentie getest worden. Dit zijn de verbale intelligentie en de performale intelligentie. Soms is het zo dat de scores op deze soorten intelligentie zo ver uit elkaar liggen, dat er geen totaal IQ bepaald kan worden.

Verbaal en performaal

Verbaal betekent alles wat met taal te maken heeft, zoals dingen begrijpen, dingen verwoorden, de betekenis van woorden kennen, nadenken en geheugen. Performaal betekent alle doe-dingen, zoals de aanpak en planning om tot een goede oplossing te komen, motoriek en overzicht hebben.

Er zijn maar weinig kinderen die verbaal en performaal hetzelfde scoren. Gemiddeld is er een klein verschil van ongeveer 15 punten, maar soms is dit verschil groter. Wanneer dit het geval is, dan geeft het totale IQ geen goed beeld meer van de mogelijkheden van een kind. Dit kun je vergelijken met je schoenmaat: Als je twee verschillende voeten hebt, de ene maat 41 en de ander maat 33, dan krijg je gemiddeld een paar schoenen van maat 37. Maar maat 37 past niet aan je linkervoet en ook niet aan je rechtervoet, daar heb je dus niks aan! Als je maat 41 zou krijgen, past die wel aan je grote voet. Voor de kleine voet kun je de schoen dan heel veel gaan opvullen, maar dat is ook niet ideaal. Eigenlijk heb je dus twee verschillende maten schoenen nodig. Wanneer de intelligentiescores op verbaal en performaal niveau dus te ver uit elkaar liggen, kijk je naar de verschillende gebieden afzonderlijk. Op het ene gebied zal je kind wellicht meer hulp en ondersteuning nodig hebben en op het andere gebied minder.

Zo kan de uitslag van een intelligentietest dus goede handvatten geven om de juiste hulp te bieden aan je kind! Mocht u eens vrijblijvend met ons willen praten of een intelligentietest de oplossing is voor uw kind, neem dat contact met ons op. Voor alles is een oplossing!

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching