Jolanda Mulder

Onlangs was ik op een school om mee te denken over de groepsdynamiek van het team. Je kent het natuurlijk, in een team zijn een aantal rollen vertegenwoordigd die in alle soorten van groepen gespeeld worden: er zijn leiders, volgers, aanjagers, opjagers, botsers, eigenzinnigen, sussers, denkers, doeners, voelers, noem maar op.

Door Jolanda Mulder

Met al deze rollen moet een goed lopend SchoolScript geschreven worden. Dat valt niet altijd mee, soms zijn er verschillende, voortdurende, zich herhalende, kinken in de kabel. Wat is er dan nodig: Een herverdeling van rollen? Een duidelijker script? Een rolmodel? Een regisseur? Misschien is het eerst van belang de dynamiek in beeld te brengen, om vervolgens te kunnen onderzoeken waar het script behoefte aan heeft. 

Een mooie oefening om groepsdynamiek in beeld te brengen is de Geoliede Machine. Te gebruiken binnen teams, maar ook met groepen leerlingen. Neem er goed de ruimte voor.

De opdracht: vorm met elkaar (of in subgroepen) een geoliede machine. Eén persoon start, zet een zich voortdurend herhalende beweging in, waarop één voor één anderen aan kunnen sluiten, tot de hele groep meedoet.

Observatiepunten:
Wie begint er? Zet deze persoon een duidelijk ritme in, waar anderen op aan kunnen sluiten? Wie zet nieuwe bewegingen in? Wie volgt een bestaande? Hoe groot of klein zijn de bewegingen? Wie kan niet binnen het ritme aansluiten? Wie sluiten als laatsten aan? Blijft het tempo hetzelfde? Wie is de opjager, de vertrager? Wat gebeurt er eigenlijk wanneer het tempo opgevoerd wordt, of juist vertraagd. Wie verzet zich? Waar stokt de motor? Wie neemt de leiding wanneer de motor stokt? Etc.

Na afloop kun je er als team of groep op terug kijken en onderzoeken wat er nodig is om een geoliede machine te vormen. Probeer maar uit! Wat gebeurt er dan?

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Laat je het weten?

© Nationale Onderwijsgids / Jolanda Mulder