Normal_gerlien_-_stichting_lezen

Een half jaar geleden riep de Leescoalitie, samen met elf organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid, de politiek in een manifest op tot een ambitieus Leesoffensief. Die oproep vindt weerklank: bibliotheken, gemeenten, scholen en kinderopvang bundelen hun krachten in lokale of provinciale leesoffensieven. In ons kwartaalblad Lezen (#2/2021) en op tijdvooreenleesoffensief.nl kunt u meer lezen over deze mooie initiatieven in het land. Wellicht inspireert het u en zet u ook aan tot actie in uw omgeving. 

 

Door Gerlien van Dalen

Maar met deze initiatieven alleen zijn we er nog niet. Het is evenzeer belangrijk hoe politiek Den Haag het Leesoffensief invult. Versterking van leesvaardigheid en leesmotivatie moet, gezien de alarmerende ontwikkelingen wat betreft het lezen en de toenemende kansenongelijkheid, ook landelijk prioriteit zijn. 

Onderwijs en leesbevordering moeten steviger verbonden worden. Met een bedrag van negentig miljoen euro per jaar kan er op iedere school, van po tot vo, met de Bibliotheek als ondersteuner van effectief leesonderwijs, een rijke leesomgeving met een goede schoolbibliotheek worden ingericht en onderhouden. Bestem hiervoor middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en investeer vervolgens duurzaam in rijke leesomgevingen in kinderopvang en op scholen - de plaatsen waar álle kinderen komen; kinderen met en zonder een gevulde boekenkast thuis.

Ik herhaal daarom hier de oproep aan de politiek: zet in op leesvaardigheid als basisvaardigheid. Momenteel wordt er gewerkt aan een actie-agenda voor het Leesoffensief. Hoe die eruit gaat zien en hoeveel middelen er beschikbaar komen voor het Leesoffensief is mede afhankelijk van het nieuwe kabinet. Maar welk kabinet er ook komt, werken aan een geletterde en leesvaardige samenleving, en daarmee kansen bieden aan kinderen en volwassenen, zou als maatschappelijke opgave voor alle partijen hoogste prioriteit moeten zijn. Want zonder serieuze investeringen blijkt het Leesoffensief straks een lege huls...

Deze column is eerder verschenen in Lezen #2 (2021). Lezen is het tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie voor professionals die het leesbevorderingswerk dagelijks in de praktijk vormgeven, in de kinderopvang, op school, in de boekhandel en Bibliotheek. Meld u nu aan voor een gratis abonnement op Lezen via lezen.nl.

Op de hoogte blijven van de laatste onderzoeken en publicaties van Stichting Lezen? Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting Lezen.