Chris van Bokkum

De Kinderboekenweek 2015 richt tien dagen lang de schijnwerpers op natuur, wetenschap en techniek. Een prachtig thema, waarmee wetenschaps- en techniekonderwijs hopelijk ook weer een nieuwe impuls krijgt. Gelukkig zien we al dat steeds meer scholen daarmee bezig zijn. Maar we zien ook dat ze daarbij wel een zetje kunnen gebruiken.

Door Chris van Bokkum - TechniekTalent

Het belang van wetenschaps- en techniekonderwijs valt nauwelijks te overschatten. Doe je het goed, dan interesseer je daarmee meer jongeren voor richtingen waar we keihard goed opgeleide mensen nodig hebben. Bovendien: je bereidt er leerlingen beter mee voor op de toekomst. Een toekomst waar we nu nog totaal geen weet van hebben. Als je alleen al bedenkt hoe kort internet en mobiele telefonie bestaan en wat voor ontwikkeling ze in die paar decennia hebben doorgemaakt, besef je meteen: de kennis van nu veroudert waar je bij staat. Op allerlei vlakken. Dat vraagt om een andere benadering van leerlingen en leren: van reproduceren naar creëren. Het onderwijs staat voor de taak om vaardigheden en talenten bij kinderen te ontwikkelen die daarbij passen, zoals kritisch, creatief en oplossingsgericht denken, goed communiceren en samenwerken. En om nieuwsgierigheid en verwondering bij leerlingen te stimuleren.

Zoektocht
Techniek blijkt een heel goed middel om die broodnodige vaardigheden en houdingen onder de knie te krijgen. Maar hoe ga je daar als school, als leerkracht, mee om? Er is nog veel koudwatervrees. Niet in de laatste plaats omdat leerkrachten zelf vaak geen bèta’s zijn. Zij hebben het gevoel dat ze kinderen moeten leren een band te plakken terwijl ze dat zelf nog nooit gedaan hebben. Maar om goed wetenschaps- en techniekonderwijs te geven, hoef je helemaal geen expert te zijn. Je hoeft niet elke vraag te kunnen beantwoorden. Sterker nog: er is meestal niet één goed antwoord, er zijn meerdere oplossingen mogelijk. En het is juist de zoektocht naar die oplossingen die zo veel bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en hun talenten.

Proefjesproof in een uur
Om de drempels weg te helpen nemen, hebben wij in de aanloop naar de Kinderboekenweek de workshop Proefjesproof aangeboden. Zo konden onze techniekcoaches leerkrachten zelf laten ervaren hoe leuk en makkelijk het is om je klas in de wondere wereld van techniek in te voeren. Bijna 300 scholen meldden zich aan. En het mooiste zijn de opgeluchte reacties: de openbaring dat het inderdaad niet ingewikkeld is. Als onze techniekcoaches dat in een uur al voor elkaar krijgen, kun je nagaan wat ze bereiken wanneer ze een school echt gaan ondersteunen. Niet door af en toe een techniekles te geven, maar door het hele team te helpen bij het invoeren van wetenschaps- en techniekonderwijs dat geïntegreerd is in het onderwijsprogramma. Waar leerlingen niet alleen van genieten, maar vooral veel van leren. Dat is al reden genoeg om techniekonderwijs serieus op te pakken. Los van het Techniekpact waarin is afgesproken dat in 2020 alle scholen ruim aandacht aan techniek besteden. De verschuiving is ingezet. Op naar de toekomst!

© Nationale Onderwijsgids

Chris van Bokkum is directeur van TechniekTalent.nu. In de komende maanden zullen verschillende medewerkers van TechniekTalent een column voor hun rekening nemen.