Nationale Onderwijsgids Almere

NOG Nieuwsarchief

Logo_start-uitvoeringsprogramma-green-deal_1_ktxhry

Oproep: Green Deal Scholen zoekt praktijkervaringen


Green Deal Scholen is op zoek naar praktijkervaringen van scholen en gemeenten met het verduurzamen van schoolgebouwen. Wat was de vraag, welke maatregelen zijn er toegepast en wat is het resultaat? Met deze referenties uit de dagelijkse praktijk laten zij u graag zien hoe het kan!

Logo_header_wie_ziet_mira

Huiselijk geweld en kindermishandeling al in schoolbanken signaleren


Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Via de site www.signalerenkanjeleren.nl vinden docenten informatie, inspirerende voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen. Hiermee kunnen ze in d...

Normal_dag_vd_leerplicht___fotostudio_wierd

De Tjalk en Driestromenland strijden om minste verzuim op Dag van de Leerplicht


Op donderdag 17 maart is het de landelijke Dag van de Leerplicht. Deze dag staat in het teken van het recht op onderwijs. Dit jaar heeft de gemeente Lelystad ervoor gekozen om op deze dag in het bijzonder stil te staan bij de overstap die kinderen gaan maken van groep 8 naar de brugklas. Dat is een spannende tijd, maar ook een tijd waarin kinder...

Normal__mg_4532___fotostudio_wierd

Wethouder Elly van Wageningen op bezoek bij Eduvier


Wethouder Elly van Wageningen heeft een bezoek gebracht aan Eduvier. Dat deed zij om met eigen ogen te zien hoe kinderen binnen het speciaal voortgezet onderwijs worden begeleid richting het halen van een diploma of startkwalificatie. Het speciaal onderwijs is ingericht voor kinderen die door hun stoornis of beperking niet goed binnen het reguli...

Normal_winnaars-vmbo-debattoernooi-2016

Wellantcollege Mavo Stek landelijk kampioen VMBO Debattoernooi 2016


Op vrijdag 11 maart vond in Purmerend de negende editie van het landelijke VMBO Debattoernooi plaats. Na drie debatrondes bleken het Wellantcollege Mavo Stek uit Dordrecht en het Revius Lyceum uit Doorn de beste van de in totaal veertig debatteams. Na het finaledebat over dubbele nationaliteit kwam het Wellantcollege als sterkste uit de strijd. ...

Normal_vd_brink_fontys

Directeur lerarenopleiding Fontys: 'Toekomstige lerarentekorten kunnen we nog niet wegwerken'


Lerarenopleidingen hebben de komende jaren de zware taak om het grote tekort aan docenten op te vangen. Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt namelijk dat het voortgezet onderwijs nu 9000 extra leraren nodig heeft. Vooral de bètavakken en de talen kunnen wel wat extra mankracht gebruiken. Gebeurt dat niet, dan blijft de werkdr...

Logo_hanze_open_dag

Open Dag Hanzehogeschool Groningen op zaterdag 12 maart


Groningen, 8 maart 2016 – Op zaterdag 12 maart 2016 houdt de Hanzehogeschool Groningen een open dag over bachelor- en masteropleidingen, voltijd en deeltijd. 

Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

'Zorg op en via scholen moet laagdrempeliger te bereiken zijn'


Wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad wil dat er niet pas ingegrepen wordt als een kind vastloopt, maar moet er juist gezorgd worden dat een kind niet vastloopt. Dat is de manier waarop lokale jeugdzorg georganiseerd moet worden. De wethouder hoopt hier met de nota 'versterken pedagogische basis' vervolgstappen in te kunnen zett...