Nationale Onderwijsgids Almere

NOG Nieuwsarchief

Normal_hbo-v

V&VN luidt de noodklok: ‘Dringend meer behoefte aan hbo-verpleegkundigen’


Met het oplopende tekort aan hbo-verpleegkundigen dreigt de werkdruk voor hoogopgeleid personeel in deze beroepsgroep toe te nemen. De roep om meer nieuwe studenten op de hbo-opleidingen wordt steeds groter, zeker omdat er binnen nu en tien jaar een grote groep verpleegkundigen met pensioen gaat. Brancheorganisatie Verpleegkundigen & Verzorg...

Logo_logo_technasium_top_award

Leerlingen SG Lelystad winnen Technasium Top Award


Leerlingen van de Scholengemeenschap Lelystad hebben de Technasium Top Award gewonnen. Aan de wedstrijd deden dit jaar 5.072 leerlingen uit het tweede jaar van het technasium in 1.323 teams mee, afkomstig van 74 scholen. Het Calandlyceum uit Amsterdam, de winnaar van vorig jaar, werd tweede en het Mondial College uit Nijmegen eindigde op de derd...

Normal_vwageningen_expositiesgl

Jong talent in Lelystadse kunstexpositie


Zaterdag 2 april is een expositie geopend met in de hoofdrol kunstwerken van SGL-leerlingen die de afgelopen maanden hebben deelgenomen aan een samenwerkingsproject met beeldende kunstenaars. De opening werd verricht door wethouder Elly van Wageningen.

Normal_clinic_mountainbike_kl

School mountainbiken gestart


De Fiets Race en Toer Club Almere (FRTCA) is op donderdag 29 maart gestart met school mountainbiken voor jeugd van acht tot en met veertien jaar. De eerste groep leerlingen van De Aventurijn stapten als eerste op de fiets. In totaal worden drie lessen van een uur gevolgd.

Normal_open_dag_03

Schoolskeeleren bij Almeerse Schaatsvereniging


Vanaf 13 april organiseert de Almeerse Schaatsvereniging (ASV) het schoolskeeleren voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In drie lessen van een uur worden de technieken van het skeeleren aangeleerd.

Normal_autismeweek

‘Nog steeds is er veel onwetendheid over autisme in Nederland’


Over mensen met autisme bestaan nog steeds veel misverstanden. Zo zijn zij onnodig vaak het slachtoffer van vooroordelen in de samenleving. Om meer begrip te kweken, organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) van 2 tot en met 9 april voor de zevende keer de Autismeweek. Voor de (NVA) is de Autismeweek geslaagd als er in Nederland ...

Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Gemeenten investeren in onderwijshuisvesting


De gemeenten zijn bezig met het budget en de plannen voor de onderwijshuisvesting. Zo heeft het college van Lelystad in overleg met de schoolbesturen het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs voor de jaren 2016 tot en met 2025 vastgesteld. De gemeente Zoetermeer heeft bekendgemaakt 18 miljoen euro te investeren in nieuwbouw...

Normal_shutterstock_48467734

Ondersteuning bij samenwerking onderwijshuisvesting


Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om schoolbesturen en gemeenten te onderst...