Nationale Onderwijsgids Almere

NOG Nieuwsarchief

Normal_ipad_onderwijs

‘Dekker houdt meer ICT in het onderwijs tegen’


De iPad zou in het onderwijs alweer op z’n retour zijn, schreef de Volkskrant eind januari. Er zouden steeds meer scholen volgen die de tablet niet meer gaan gebruiken. De waarheid ligt echter wat genuanceerder, stelt Kees van Domselaar. Volgens de voorzitter van de iScholenGroep zijn veel scholen bezig met het invoeren van 1:1-onderwijs, waarin...

Normal_csm_afbeelding_ets_51d01a180e

AOV en leerlingenvervoer gaat voorlopig door


ETS Taxi- en Zorgvervoer heeft gemeente Waterland geïnformeerd dat zij maandag 1 februari failliet is verklaard. ETS Taxi- en Zorgvervoer uit Zaandam verzorgt voor gemeente Waterland het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) voor inwoners die niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en het leerlingenvervoer.

Normal_csm_jeugd_leerplicht_b9bc33c5e3

Lage cijfers voor schoolverzuim en schoolverlaters


In gemeente Waterland staan 12 scholen met in totaal 1845 leerlingen, woonachtig binnen en buiten de gemeentegrenzen van Waterland. Bij zaken als schoolverzuim, leerproblemen of voortijdige schoolverlaters werken scholen, zorginstanties en de gemeente nauw samen.

Normal_handen-helpend

Wordt u vrijwilliger bij het mentorproject School’s cool?


Het mentorproject School’s cool is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kinderen uit groep 8 willen begeleiden in hun overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Normal__mg_9268___fotostudio_wierd

'Sterk op School' biedt kansen aan kinderen op regulier voortgezet onderwijs


In het kader van passend onderwijs is in het voortgezet onderwijs in Lelystad het project Sterk op School ingevoerd. Dit heeft tot doel om leerlingen met een hulp- of ondersteuningsvraag met passende ondersteuning regulier onderwijs te laten volgen. Wethouder Elly van Wageningen van Onderwijs heeft een bezoek gebracht aan één van de vijf scholen...

Normal_35630807-1f93-4e5b-898f-86fa1b3969d1

Honderd scholieren aan het roer van Nederlandse multinationals


Honderd kinderen nemen op donderdag 28 januari 2016 voor één dag de positie over van verschillende CEO's, directeuren, burgemeesters en hoofdredacteuren van succesvolle bedrijven. Tijdens 'Baas van Morgen', een initiatief van JINC, ervaren kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand hoe het is om de leiding te hebbe...

Normal_onderwijs-leraar-jongeren

Gemeente legt verantwoording af over leerplicht


De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet voor alle leerplichtige inwoners, ongeacht of zij een school binnen of buiten de gemeentegrenzen bezoeken. De Leerplichtwet gaat in op de eerste schooldag na de vijfde verjaardag en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. H...

Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma

‘Universiteiten vertellen niet het eerlijke verhaal’


Een grote groep pas afgestudeerde jongeren wordt uitgebuit op een werkervaringsplek. De jongeren doen hetzelfde werk als reguliere werknemers, maar krijgen daarvoor nauwelijks betaald. En het vervelende is: ze staan daarbij volledig machteloos. Als zij iets tegen de uitbuiting willen doen, is de kans groot dat ze worden weggestuurd en er een nie...