Nationale Onderwijsgids Almere

NOG Nieuwsarchief

Normal_35630807-1f93-4e5b-898f-86fa1b3969d1

Honderd scholieren aan het roer van Nederlandse multinationals


Honderd kinderen nemen op donderdag 28 januari 2016 voor één dag de positie over van verschillende CEO's, directeuren, burgemeesters en hoofdredacteuren van succesvolle bedrijven. Tijdens 'Baas van Morgen', een initiatief van JINC, ervaren kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand hoe het is om de leiding te hebbe...

Normal_onderwijs-leraar-jongeren

Gemeente legt verantwoording af over leerplicht


De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet voor alle leerplichtige inwoners, ongeacht of zij een school binnen of buiten de gemeentegrenzen bezoeken. De Leerplichtwet gaat in op de eerste schooldag na de vijfde verjaardag en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. H...

Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma

‘Universiteiten vertellen niet het eerlijke verhaal’


Een grote groep pas afgestudeerde jongeren wordt uitgebuit op een werkervaringsplek. De jongeren doen hetzelfde werk als reguliere werknemers, maar krijgen daarvoor nauwelijks betaald. En het vervelende is: ze staan daarbij volledig machteloos. Als zij iets tegen de uitbuiting willen doen, is de kans groot dat ze worden weggestuurd en er een nie...

Normal_scholieren_fietsen_stalling

Clusterschool moet kwaliteit voortgezet onderwijs Lelystad verbeteren


Het voortgezet onderwijs in Lelystad gaat op de schop. Uit plannen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) blijkt dat ingezet wordt op kleinschaliger en kwalitatief beter onderwijs. Daarnaast moeten het onderwijs beter gaan aansluiten op vervolgopleidingen en beroepen. Dit meldt Omroep Flevoland. 

Normal_schoolbord

Wat verandert er per 1 januari 2016 in het onderwijs?


Vanaf 1 januari 2016 gaat er weer het nodige veranderen op het gebied van onderwijs. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De Nationale Onderwijsgids zet alles voor u op een rij.

Normal_copyright_stockfreeimages__leerling_uitleg_hulp_samenwerken_juf_nakijken

Opleiding leidt op tot leraar middelbaar én basisonderwijs


Er is een toenemende vraag naar leraren die op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs geörienteerd zijn. Om hierop in te spelen is er nu de nieuwe opleiding Het Teachers College gestart. Mastering creativity is het motto. Doel is om leraren op te leiden die buiten de kaders durven te denken en te handelen. De opening was gisteren....

Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Verlenging samenwerking Purmerend met JOGG


Het college van Burgemeester & Wethouders van Purmerend heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) met drie jaar te verlengen. De samenwerking met het nationale JOGG-bureau loopt al sinds 2012 en leidde tot positieve resultaten. Zo is het aantal 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht in JOGG-wijken gedaal...

Normal_geld_munten

Lelystad stelt miljoen euro beschikbaar voor verbetering onderwijs


Voor de verbetering van het onderwijs stelt Lelystad de komende vier jaar een miljoen euro beschikbaar. Het doel is om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te optimaliseren. Hiervoor werken gemeente, scholen en zorginstellingen samen. Dat meldt Omroep Flevoland.