Normal_ouders_gezin_kinderen

In Amsterdam komt ongeveer de helft van de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit een gezin met hoogopgeleide ouders. Gevolg daarvan is dat deze leerlingen minder met andere leerlingen mengen. Ze zoeken elkaar op, en dat leidt tot elitescholen. Wethouder Moorman is op zoek naar maatregelen om dit tegen te gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Hoogopgeleide ouders geven er de voorkeur aan dat hun kinderen op een school komen waar ze soortgelijken aantreffen. Ze zijn bereid om voor deze school behoorlijk om te fietsen, bijvoorbeeld naar een ander deel van de stad. Hierdoor groeit het aantal elitescholen, terwijl het gemeentebestuur van Amsterdam juist pleit voor gemengde scholen. 
 

Tweedeling

Aan de andere kant wordt zichtbaar dat het aantal scholen met kinderen van laagopgeleide ouders daalt. Dit komt waarschijnlijk doordat Amsterdam veel hoogopgeleiden, zoals studenten, aantrekt. Dat wordt extra versterkt door de hoge huizenprijzen en de komst van hoogopgeleide expats. 
 

Maatregelen

Wethouder Moorman wil deze tweedeling tegengaan door ouders te verleiden toch voor een buurtschool te kiezen. In het voortgezet onderwijs wordt extra geld voor scholen vrijgemaakt wanneer ze naast vwo ook havo en vmbo aanbieden. Wel is de trend volgens de wethouder moeilijk te keren, omdat segregatie hardnekkig is. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids