Normal_jongeren__telefoon__mobiel__communiceren__sms__whatsapp__puber__vo__po

Smartphones op scholen helemaal verbieden of juist toestaan in de lessen. Middelbare scholen  worstelen al langer met de vraag hoe zij om moeten gaan met het telefoongebruik van leerlingen. Het antwoord ligt ergens in het midden, zeggen Kennisnet en de VO-raad. Eerder dit jaar stelden zij richtlijnen op voor scholen. 

Hét juiste beleid voor de smartphone bestaat niet. Het hangt van de school af of zij strenger of juist flexibeler omgaan met telefoons. Toch zijn er een aantal regels die voor alle scholen belangrijk zijn, zegt Remco Pijpers van Kennisnet. “De leraren moeten achter het beleid staan en dit zo consequent mogelijk handhaven’’, zegt Pijpers. Dat levert veel rust op. Als tijdens de ene les de telefoon op tafel mag liggen en bij de volgende les telefoons verboden zijn, levert dat juist weerstand en onrust op.

Daarnaast is het voor alle scholen, ook die met een streng beleid, belangrijk om met leerlingen te spreken over de voor- en nadelen van smartphones. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de mentorlessen op het Berechja College in Urk. “We leren kinderen hoe ze hun profiel af kunnen schermen en dat ze bijvoorbeeld geen onbekenden moeten accepteren op social media”, zegt teamleider bovenbouw Ilonka van Balken. Ook wordt gesproken over digitaal pesten. “We staan stil bij de berichten die kinderen elkaar sturen en welke effecten dat heeft op andere kinderen. Een bericht is snel getikt, maar kan soms grote gevolgen hebben.’’

Door: Nationale Onderwijsgids / Marjolein Kooyman