Wethouder Elly van Wageningen tijdens de te-laat actie op middelbare school, foto: Fotostudio Wierd

Tijdens de donkere en koude ochtenden valt het niet altijd mee op om tijd op school te komen. Daarom hielden de leerplichtambtenaar van gemeente Lelystad en wethouder Elly van Wageningen vanochtend op Arcus een te laat-actie. Aan zestig scholieren die te laat waren, deelden zij rode “Oh shit! I’m late”-flyers uit. Dit meldt gemeente Lelystad.

Wethouder Elly van Wageningen: “Te laat komen is, net als spijbelen, vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten. Alle reden dus om Lelystadse scholieren te wijzen op het belang van het op tijd op school komen. Door middel van de flyer wijzen we de jongeren op hun rechten en verantwoordelijkheden.”

In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs. Dit brengt echter voor jongeren en hun ouders ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals op tijd op school én in de les verschijnen en het voldoen aan de regels van de school. Het afgelopen schooljaar zijn er meer dan 2 duizend verzuimmeldingen van scholen bij gemeente Lelystad gemeld. Hierin werken gemeente en de Lelystadse scholen nauw samen om ervoor te zorgen dat jongeren bij de les worden gehouden. Bij schoolverzuim roept de leerplichtambtenaar scholieren op voor een gesprek op het stadhuis waarbij ook de ouders of verzorgers aanwezig moeten zijn. Te vaak verzuimen kan leiden tot taak-, werk- of leerstraffen en in het uiterste geval zelfs tot een proces-verbaal. Uiteraard is het belangrijk het niet zover te laten komen, juist omdat verzuim een voorbode is van voortijdig schoolverlaten.

Voortijdige schoolverlaters hebben geen startkwalificatie in de vorm van een diploma op zak. Met een startkwalificatie maken jongeren meer kansen op het vinden en het behouden van werk. Lelystad heeft belang bij een goed geschoolde beroepsbevolking. De aanpak van voortijdig schoolverlaters en daarmee ook de aanpak van schoolverzuim blijft dan ook een belangrijk speerpunt van gemeente Lelystad.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids