Normal_scholieren_fietsen_stalling

Het voortgezet onderwijs in Lelystad gaat op de schop. Uit plannen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) blijkt dat ingezet wordt op kleinschaliger en kwalitatief beter onderwijs. Daarnaast moeten het onderwijs beter gaan aansluiten op vervolgopleidingen en beroepen. Dit meldt Omroep Flevoland. 

De drie middelbare scholen in Lelystad, de SGL, Rietlanden en Arcus, zijn te klein om de leerlingen allemaal een goed aanbod te kunnen geven aan vakken en profielen. Het plan is nu om van de scholen twee clusters te maken, één voor vmbo en één voor havo/vwo. Hierdoor kunnen nieuwe vakken en leerprofielen worden geïmplementeerd, waardoor de keuze vergroot wordt en er betere aansluiting op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt is. Om aan de christelijke basis van één van de scholen tegemoet te komen, is een nieuw vak in het leven geroepen: mensvorming.
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is gevraagd voor 10 maart op het voorgenomen besluit te reageren. De gemeente en de gemeenteraad moeten later beslissen over de huisvesting. De SVOL wil in september 2018 met de nieuwe clusterschool beginnen. 
 
© Nationale Onderwijsgids