Normal_copyright_stockfreeimages__leerling_uitleg_hulp_samenwerken_juf_nakijken
Er is een toenemende vraag naar leraren die op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs geörienteerd zijn. Om hierop in te spelen is er nu de nieuwe opleiding Het Teachers College gestart. Mastering creativity is het motto. Doel is om leraren op te leiden die buiten de kaders durven te denken en te handelen. De opening was gisteren. Dit meldt Windesheim Flevoland.
De hogeschool leidt studenten op tot teacher artists: met kennis van de wereld en oog voor vernieuwing geven zij vorm aan onderwijs dat geen schoolmuren kent. De opleiding heeft een interdisciplinair, multimediaal en multicultureel karakter. Studenten bekwamen zich in het Engels, en maken via een taalmaatje contact met een tweede vreemde taal. Aan de hand van openbare guest lectures, trainingen en coaching groeien de studenten in kennis en vaardigheden. Ze leren keuzes te maken en hun eigen pad te vormen.
 
Na een Freshman fase van 1,5 jaar, waarin de traditionele vakken zijn geclusterd in Languages (Taal en Cultuur), Sciences (Natuur, Leven en Technologie) en Social Sciences (Mens en Maatschappij), zoekt de student in de Craftsman fase de verdieping: een of twee hoofdvakken, gericht op basis- of op voortgezet onderwijs, of op beide sectoren. Zelfgekozen leermeesters binnen en buiten de school geven hierbij sturing en feedback.
 
Het kleinschalige Teachers College is een variant van de Lerarenopleidingen Basisonderwijs (Pabo) en Voortgezet Onderwijs, en werkt nauw samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. In samenspraak met de directeuren en de leerkrachten zijn de wensen en behoeften vertaald naar dit nieuwe concept. Tijdens de wekelijkse stages in zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs krijgt de student de ruimte om de ontwikkelingen en veranderingen van leerlingen van tien tot vijftien jaar te ontdekken. De student krijgt de ruimte om invulling te geven aan dat wat hij ziet en aan dat wat leerlingen en leerkrachten vragen. Via een intranet community delen studenten, coaches en scholen de wekelijkse thema’s, activiteiten en persoonlijke ontwikkelingen.
 
© Nationale Onderwijsgids