Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Het college van Burgemeester & Wethouders van Purmerend heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) met drie jaar te verlengen. De samenwerking met het nationale JOGG-bureau loopt al sinds 2012 en leidde tot positieve resultaten. Zo is het aantal 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht in JOGG-wijken gedaald ten opzichte van 2011. Dat meldt gemeente Purmerend.

Veel kinderen in Nederland zijn te zwaar, ook in Purmerend. Daarom besloot de gemeente in 2012 tot de samenwerking met JOGG. “De afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan het onder de aandacht brengen van een gezondere leefstijl bij kinderen. Daarin is een goede start gemaakt, de komende periode willen we de groeiende bewustwording bij ouders en kinderen samen met onze lokale partners nog verder vergroten.”, zegt wethouder Geoffrey Nijenhuis.

JOGG-Purmerend sloot zich aan bij bestaande activiteiten van partners in de wijken zoals projectweken en sportdagen van scholen, maar ook bij stedelijke activiteiten zoals de Avondvierdaagse, BuitenSPEELdag en Koningssportdag. Daarnaast werd gewerkt aan het stimuleren van water drinken in plaats van gezoete dranken met de ’Drink water!’ campagne, onder meer door het plaatsen van diverse watertappunten. Ook is gewerkt aan het stimuleren van bewegen met de campagne ’Gratis bewegen, gewoon doen!’. In 2016 komt daar het nieuwe thema 'groente en fruit' bij.

Metingen zijn gedaan bij kinderen van 2, 4, 5, 10 en 14 jaar. In 2014 was het aandeel 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht in de JOGG-wijken gedaald ten opzichte van 2011. Het aandeel 2-jarigen met overgewicht bleef gelijk. Bij de 14-jarigen is een lichte stijging van kinderen met overgewicht vastgesteld. De laatste drie jaar is vooral ingezet op de leeftijd tot 12 jaar. Vanwege de lichte stijging van 14-jarigen met overgewicht, gaat de JOGG-aanpak zich meer dan voorheen richten op de doelgroep 12+. Gezien de positieve resultaten is besloten om JOGG de komende drie jaar naar meer wijken uit te breiden.

© Nationale Onderwijsgids