NOG Vacature Twee leden voor de Raad van Toezicht

Functietitel:
Twee leden voor de Raad van Toezicht
Online datum:
07-06-2024
Provincie:
Flevoland
Plaats:
Lelystad
Sector:
Basisonderwijs
FTE
0.0 - 0.1
Dienstverband:
Vast
Uren:
0 - 2
Soort vacature:
Parttime
Ervaring:
10 tot 15 jaar
Opleidingsniveau:
HBO/WO
Omschrijving:

Samen versterken en verbinden om passend onderwijs te verrijken op onze scholen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten is op zoek naar

Twee leden voor de Raad van Toezicht

(onbezoldigd)

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV PO 2403) bestaat uit 10 aangesloten schoolbesturen met totaal 60 scholen in Lelystad en Dronten. Vanuit het SWV worden schoolbesturen en scholen ondersteund bij het realiseren van thuisnabij passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Hierbij hebben we oog voor de leerkracht. Passend onderwijs vindt plaats in de klas met een leerkracht die ertoe doet!

Besturingsmodel

Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten functioneert momenteel een bestuur, directeur en een raad van toezicht. In het bestuur zijn alle aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. Voor een goed functionerend SWV is een goed bestuur en professioneel toezicht van belang. De aangesloten schoolbesturen hebben besloten het besturingsmodel van het SWV te ontwikkelen conform de Code Goed Bestuur. Dit vereist een apart en onafhankelijk orgaan om toezicht te houden op de resultaten van het samenwerkingsverband. In de daartoe ingestelde raad van toezicht is door het uittreden van een van de leden bij het einde van de zittingstermijn een

vacature ontstaan. Het betreffende lid wordt benoemd op voordracht van de Ondersteuningsplanraad, de OPR.

Raad van toezicht

De raad van toezicht functioneert binnen het besturingsmodel met een eigen verantwoordelijkheid binnen een vastgestelde rol. Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn:

 • De juiste balans vinden tussen afstand houden en betrokken zijn.
 • Niet alleen de cijfers in de gaten houden, maar ook kijken hoe de dagelijkse praktijk werkt.
 • De bestuurders bij de les houden en zo nodig tegendruk uitoefenen.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van het SWV en het behalen van de doelen van het SWV. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten wordt geleid door het bestuur (de 10 aangesloten schoolbesturen) en de directie. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vier toezichthouders.

Profiel raad van toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Algemeen:

Het profiel voor de raad van toezicht, dat bestaat uit vier leden, dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

 • Affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband aanwezig is, waaronder affiniteit met passend onderwijs in het primair onderwijs.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij sprake is van de volgende expertisegebieden:
  • Onderwijskundig
  • Juridisch/economisch
  • Jeugdzorg/maatschappelijk
 • De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de toezicht-, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Het competentieprofiel van de raad is bedoeld voor het team van de raad in zijn geheel. De onderstaande expertisegebieden moeten als geheel worden afgedekt, waarbij individuele leden deskundig zijn op één of meerdere van deze domeingebieden. Een van de twee te benoemen leden van de raad van toezicht kan worden benoemd op voordracht van de ondersteuningsplanraad (OPR).

Algemeen competentieprofiel van de raad:

 • Affiniteit met Passend onderwijs m.n. gericht op primair onderwijs.
 • Inzicht in de onderwijssector, in onderwijsinstellingen en m.n. in de complexiteit van een SWV als netwerkorganisatie.
 • Betrokken zijn bij de maatschappelijke functie van het onderwijs en de opdracht van Passend Onderwijs.
 • Beschikken over een hbo of wo denk- en werkniveau.
 • Bezitten van kennis en ervaring op het gebied van bestuur, toezicht, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
 • Op strategisch niveau kunnen opereren.
 • Beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen.
 • Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Vanuit metapositie kunnen reflecteren op de betekenis van significante patronen.
 • Adviseren en bevragen.

Onderwijskundige expertise:

 • Affiniteit met en beschikken over kennis van (passend) onderwijs, waaronder affiniteit met de onderwijsondersteunings- en jeugdhulpproblematiek in de regio van het samenwerkingsverband.

 

Zorg/maatschappelijke expertise:

 • Maatschappelijke inbreng - relevante ontwikkelingen ‘van buiten naar binnen’ brengen.
 • Affiniteit met ontwikkelingen in jeugdhulpverlening/sociaal domein.
 • Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring op maatschappelijk gebied.

 

Juridisch/financieel-economische expertise:

 • Kennis van relevante juridische kaders, besluitvormingsprocessen.
 • Algemene financieel-economische kennis (kengetallen, risico’s, etc.)
 • Kennis van onderwijsbekostiging en verantwoording.

Van de leden van raad van toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, voor zover van toepassing op het samenwerkingsverband.

Overige benoemingseisen:

 • Leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk.
 • Leden hebben geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband.
 • Leden hebben geen bestuurs- of toezichtfunctie of als werknemer een gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad.
 • Bij voorkeur afkomstig uit de regio van het SWV.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in de functie lid van de raad van toezicht bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten? Laat dan uw motivatiebrief en curriculum vitae naar vacature@pold.nl. U kunt reageren tot uiterlijk 12 juli 2024. Indien u nadere informatie wenst over de functie, kunt u contact opnemen met mevrouw H. Wairata, lid raad van toezicht, 06-55121373.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Naam instelling:
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten
Adres:
Kempenaar 03 23
Postcode:
8242 BD
Plaats:
Lelystad
Telefoonnummer:
0320 215 214
Website:
https://www.pold.nl
Provincie:
Flevoland