NOG Organiseer een ouderavond voor uw school met behulp van de VOO

Datum 01 juni 2022 - 31 december 2022
Tijd 02:00 uur - 01:00 uur
Titel Organiseer een ouderavond voor uw school met behulp van de VOO
Type Cursussen
Doelgroepen Basisonderwijs
Kosten €500,00
Website https://voo.nl/cursussen/ouders-en-leerlingen/ouderavond
Samenvatting

Voor ouders/verzorgers is het bezoeken van een ouderavond niet altijd makkelijk te organiseren. Een online ouderavond biedt dan uitkomst. De drempel om deel te nemen is lager, de opkomst vaak hoger. De ervaren begeleiders van de VOO verzorgen online ouderavonden via Zoom. Ze verzorgen een presentatie over het thema en zorgen vooral dat deelnemers daarna onderling in gesprek gaan. In totaal duurt de bijeenkomst ongeveer 75 minuten. De school verstuurt alleen de uitnodiging. Deelnemers melden zich aan bij de VOO en ontvangen een link naar de bijeenkomst.

Thema: Hoe lang mag jouw kind op de tablet?

Digitale opvoeding

Kinderen groeien op met beeldschermen: TV, telefoon, tablet, laptop, computers. Thuis, op school en….. eigenlijk bijna overal! Opgroeien met beeldschermen heeft voor- en nadelen. Het gebruik ervan is vermakend, aantrekkelijk en leerzaam. Tegelijkertijd vraagt dit ook om digitale opvoeding van onze kinderen.

Hoe begeleid je jouw kind hierin?

Hoe lang mag jouw kind bezig zijn op een scherm? Hoe kunnen zij en moeten wij er samen op een verstandige manier mee omgaan? Het is vooral belangrijk dat je als ouder je kind goed begeleidt. Door aandacht te geven, te helpen, mee te kijken en duidelijke afspraken te maken.

Hoe gaan andere ouders hiermee om?

Tijdens deze ouderavond bespreken we hoe we kinderen mediawijs kunnen maken en wat je rol als ouder daarbij is. Hoe gaan ouders van klasgenoten hiermee om? Hoe maken zij afspraken en welke afspraken zijn dit? Wat zeggen deskundigen en onderzoekers hierover? Dat zijn de onderwerpen die tijdens deze online ouderavond aan bod komen. En waarover we vooral met elkaar in gesprek gaan. De ouderavond duurt maximaal 75 minuten en vindt plaats via Zoom.
Meld u nu aan.

Aantal deelnemers online: tot 60 deelnemers
Doelgroep en niveau: ouders met kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs
Materialen: PowerPoint cursusleider & Hand-out presentatie (achteraf online te vinden)
Tijdsduur: 75 minuten
Kosten: 500 euro (leden krijgen 15% korting op de cursus)

Voor deze cursus op uw eigen locatie, klik op de blauwe knop ‘Aanvragen’ op de pagina van VOO.