Logo_samenwerking

Op 30 oktober is het transferpunt Link Lelystad geopend dat onderwijs en bedrijfsleven in Lelystad met elkaar verbindt. Het transferpunt maakt het mogelijk om een structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te realiseren door het organiseren van langlopende samenwerkingsafspraken. Dit meldt gemeente Lelystad.

LINK Lelystad staat voor een langdurig partnerschap in de stad. Eén platform waarin activiteiten - zoals stages, onderzoeken, workshops, rondleidingen of docentenstages - op basis van jaarprogramma’s van de individuele bedrijven met de scholen op elkaar worden afgestemd en structureel een plek krijgen.
 
Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Onder andere op het gebied van kennis en ervaring, bedrijfsbezoeken maar ook goed gekwalificeerde werknemers met kennis die goed aansluit op de praktijk.
 
Inmiddels hebben meer dan 50 organisaties zich gecommitteerd aan dit samenwerkingsproject. LINK is ontstaan omdat de noodzaak voor goed opgeleid personeel bij de Lelystadse bedrijven hoog is, zeker in de technieksector. Anderzijds is er bij de scholen behoefte aan de inzichten van het bedrijfsleven om scholieren klaar te stomen voor een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids