Normal_geld_munten

Voor de verbetering van het onderwijs stelt Lelystad de komende vier jaar een miljoen euro beschikbaar. Het doel is om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te optimaliseren. Hiervoor werken gemeente, scholen en zorginstellingen samen. Dat meldt Omroep Flevoland.

De betrokken partijen willen de vroeg- en voorschoolse educatie verbeteren. Ook moet de investering ervoor zorgen dat het aantal voortijdig schoolverlaters verminderd wordt. De stad wil ook dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeterd wordt. In de Lelystadse Educatieve Agenda staan verschillende programma's om leerlingen van de basisschool tot het middelbaar beroepsonderwijs te begeleiden. De resultaten die de programma's opleveren worden door hogeschool Windesheim Almere inzichtelijk gemaakt. 

© Nationale Onderwijsgids