Noodplan Lerarentekort Almere aangeboden aan minister Slob

Het lerarentekort in Almere is in vergelijking met andere steden groot en grillig. Er is een tekort van ongeveer 13 procent, met een piek van 20 procent bij het speciaal onderwijs. Om het lerarentekort een halt toe te roepen is actie nu nodig. Het Noodplan Lerarentekort Almere behelst een pakket aan maatregelen die de komende jaren ingezet moeten worden om het lerarentekort het hoofd te bieden. Op 28 mei is dit Noodplan door Herbert Griffioen (voorzitter college van bestuur van ASG) digitaal aangeboden aan minister Slob van OCW. Dit meldt gemeente Almere.

Almere behoort samen met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht tot de G5. In deze vijf steden is het lerarentekort uiterst urgent. Veel grootstedelijke problemen komen tot uiting in het lerarentekort in Almere. Het Almeerse plan sluit aan bij de noodplannen van de andere steden, maar legt ook eigen accenten. In het Noodplan worden tien maatregelen benoemd die noodzakelijk zijn om het lerarentekort het hoofd te bieden.
 
In totaal stelt de regiegroep lerarentekort Almere tien maatregelen voor, waarvoor steun nodig is vanuit Den Haag. De eerste drie maatregelen zijn gericht op het vergroten van de instroom van nieuw personeel. De regiegroep stelt voor dat het ministerie extra subsidie steekt in de begeleiding van zij-instromers, zodat de zij-instromer 3 tot 6 maanden in de school mee kan draaien zonder dat het salaris voor de rekening van de school komt. Verder wordt er gepleit voor een gezamenlijk begeleidingsprogramma voor nieuwe talenten binnen het onderwijs, waardoor nieuwe leerkrachten minder snel uitvallen. Een overzicht van alle maatregelen is hier te vinden.
 

Samenwerkingsverband

Het Noodplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere. ASG is de trekker van het plan. Tijdens diverse ‘ophaalsessies’ hebben ook directies, leraren, vertegenwoordigers van de (G)MR, het hbo en het mbo meegedacht. Alle partijen ondersteunen dit Noodplan Lerarentekort Almere.
 
Door: Nationale Onderwijsgids