Normal_klimrek__gym__buitenspelen__spelen

Kinderen van nu durven niet meer te klauteren en klimmen. Zet een aantal uitdagende situaties voor ze klaar in de gymzaal en leerlingen weten niet wat ze moeten doen. Tot die ontdekking kwam groepsleerkracht Judith Stolwijk. De oorzaak? Die ligt bij de ouders en docenten. Uit angst voor risico's laten volwassen te weinig toe waardoor kinderen hun grenzen niet leren kennen, zegt Stolwijk.

Stolwijk deed voor haar masterstudie Physical Education and Sport Pedagogy aan Hogeschool Windesheim onderzoek naar zogenoemde risico-angst bij pedagogische professionals. Ze concludeerde dat kinderen van nu teveel beschermd worden door volwassenen. Mogelijk gevaarlijke situaties worden zoveel mogelijk uit de weg geruimd waardoor kinderen niet meer zelf leren wat wel en niet kan.

Het gevaar van teveel bescherming

Als oorzaak van deze risico-angst noemt Stolwijk de 'claimcultuur'. Leraren zijn bang om aansprakelijk gesteld te worden voor ongelukken. Dat is niet geheel onterecht, zegt Stolwijk. Er lijkt een mentaliteit te heersen dat er altijd een schuldige gevonden moet worden als er iets mis gaat. Deze trend is volgens Stolwijk juist het echte gevaar: "We hebben niet meer in de gaten wat voor schade opgroeien in een beschermde omgeving aanricht. [...] Kinderen profiteren juist van ervaringen die onzekerheid en uitdaging bevatten. Zij leren hun omgeving te beheersen en ontwikkelen gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid."

Meer weten? Lees hier het hele interview met Judith Stolwijk waarin zij uitlegt hoe docenten hun leerlingen, in vertrouwen, grenzen kunnen laten verkennen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids